logotype
logotype
Финал - Кръстопът на музите

Финална песен на Дванадесетия международен фестивал

"Кръстопът на музите" 2016

Организатори: НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1924" и Арт компания "Нови звезди"

Под патронажа на Министерството на културата