logotype
logotype
Москва 2015 - Официално видео

Международен фестивал "Prince & Princess Universe" 2014

Международен форум за таланти "Start Up"

4-9 януари 2015, Москва, Русия

Български представители - Ралица Петрова, Аспарух Петров, Мария Цачев

Официално видео