logotype
logotype
Prince & Princess of the World 2012 - Петър

Световен фестивал "Prince & Princess of the World" 2012 
Финално шоу, изпълнение на Петър Тодоров.